Nieuwebrugsteeg crossing Warmoesstraat

Nieuwebrugsteeg to Prins Hendrikkade
left Warmoesstraat to Dam Square
backwards Nieuwebrugsteeg to Sint Olofssteeg