Staalstraat kruising Groenburgwal

Staalstraat richting Kloveniersburgwal
links Groenburgwal richting Amstel
achterwaarts Staalstraat richting Zwanenburgwal