Oudezijds Voorburgwal kruising Sint Agnietenstraat

Oudezijds Voorburgwal richting Grimburgwal
links Sint Agnietenstraat richting Kloveniersburgwal
achterwaarts Oudezijds Voorburgwal richting Damstraat


Kloosters in Middeleeuws Amsterdam

Het middeleeuwse Amsterdam binnen het Singel, de Kloveniersburgwal en de Geldersekade telde 21 kloosters, waarvan er 19 binnen de stadsmuren lagen. De meeste kloosters waren bestemd voor nonnen: er waren maar drie mannenkloosters. De Agnietenkapel is één van de best bewaard gebleven kloosterkapellen. Het poortje met de opschrift Brakke Grond vind je op de OZ Voorburgwal tussen 290 en 298. In de middeleeuwen was dit een poortje naar het Margrietenklooster.