Bridge Singel canal in Amsterdam

Wijde Heisteeg to Herengracht
left Singel to Koningsplein
backwards Heisteeg to Spui