Singel

Singel en Koningsplein richting Muntplein
links achterwaarts Spui richting Dam
achterwaarts Singel richting Raadhuisstraat


Godsdiensttwisten

Godsdiensttwisten zijn van alle tijden. In 1524 legde Maarten Luther de monnikspij af en keerde hij de katholieke Kerk de rug toe. Zijn volgelingen werden vervolgd en streng gestraft. Het aantal lutheranen in Amsterdam nam flink toe, vanwege de Spaanse (Roomse) vervolgingen in Antwerpen. Wederdopers kregen de doodstraf nadat zij op 10 mei 1535 het stadhuis op de Dam hadden bezet. Op 26 mei 1578 vond in Amsterdam de 'alteratie' plaats, en veranderde Amsterdam van een katholieke- in een hervormde stad. Na de alteratie mochten de katholieken hun geloof niet meer openlijk belijden. Zij bleven echter de mis vieren in zogenaamde schuilkerken. Op 27 juli 1656 werd de filosoof Spinoza wegens ketterij uit de joodse gemeente verbannen.