Oude Leliestraat

Oude Leliestraat richting Herengracht
links Singel richting Raadhuisstraat
achterwaarts Torensteeg richting Spuistraat

Jan Roodenpoort in Amsterdam

Jan Roodenpoort

De eerste versie van de Jan Roodenpoortstoren maakte deel uit van de stadspoort Jan Roodenpoort. Onder de Torensluis bevinden zich kelders van de in 1829 gesloopte vroeg 17e eeuwse Jan Roodenpoortstoren. De torenspits was vervaardigd door Hendrick de Keyser.