Keizersgracht

Keizersgracht richting Amstel
rechts Vijzelstraat richting Weteringcircuit
achterwaarts Keizersgracht richting Leidsestraat


Keizersgracht 611-613 (1716)

In 1845 werd Keizersgracht 611 gekocht door C.J. Fodor die tevens een verwoed kunstverzamelaar was. In zijn testament schonk hij zijn grote kunstverzameling aan de stad en bepaalde hij tevens dat het pakhuis De Spook, links van zijn woonhuis, dat evenals de panden Keizersgracht 611 en 613 zijn eigendom was, verbouwd moest worden tot een museum. In 1863 werd het voormalige Fodor Museum geopend, het eerste gemeentemuseum van Amsterdam. Tegenwoordig zit er het Foam-museum.