english Met een muisklik wandelen in Amsterdam ©jordaanweb
Kalverstraat

Singel richting Muntplein
achterwaarts Kalverstraat richting Spui