Deutzenhofje in Amsterdam

Deutzenhofje aan de Prinsengracht in Amsterdam


Amsterdamse Hofjes in Amsterdam

Hofjes in Amsterdam komen sinds de 14de eeuw voor en zijn typisch Nederlands. Het was een vroege vorm van bejaardenzorg en sociale woningbouw, een oudedagsvoorziening voor arme, oude mensen. De oudjes woonden er gratis. De Amsterdamse hofjes zijn ontstaan uit de begijnhoven die in ons land sinds de 12de eeuw voorkomen (zoals het Begijnhof). Hofje is overigens de Hollandse benaming; elders in Nederland heten ze gasthuizen, weduwehuizen of kameren. De bloeitijd is de 17de en de 18de eeuw. Ze werden gesticht en beheerd door particulieren, vaak rijke, kinderloze burgers. Gebruikelijk was dat een hofje werd gesticht uit een nalatenschap. De meeste hofjes hebben de naam van de stichter. Motieven om een hofje te stichten zijn dus behalve liefdadigheid ook ijdelheid: de stichters wilden als weldoeners van de mensheid te kijk staan. In de zomermaanden zijn er in de Jordaan hofjesconcerten.