kruising Kattenburgerstraat en Piet Heinkade

Kattenburgerstraat richting Prins Hendrikkade
links Piet Heinkade richting Oostelijke Handelskade
achterwaarts Jan Schaeferbrug richting Java-eiland


Het waren allemaal Pakhuizen

De namen van de nieuwbouw herinneren ons aan de pakhuizen die het oorspronkelijk waren. Deels zijn de pakhuizen gerenoveerd, zoals in het geval van Pakhuis de Zwijger, Pakhuis Azie (dat nu Pakhuis Amsterdam heet) en het Wilhelmina Pakhuis. De pakhuizen Europa en Afrika hebben evenals de pakhuizen Amerika en Australie plaats gemaakt voor nieuwbouw. Eind 20ste eeuw waren de pakhuizen in de havengebieden het terrein van krakers, kunstenaars en stadsnomaden.