Tuinstraat, one of the narrow streets in the Jordaan in Amsterdam

Tuinstraat to Lijnbaansgracht
left Tweede Egelantiersdwarsstraat
backwards Tuinstraat to Prinsengracht