Tuinstraat, street in the Jordaan in Amsterdam

Tuinstraat to Lijnbaansgracht
left Eerste Tuindwarsstraat to Egelantiersgracht
backwards Tuinstraat to Prinsengracht