cycling Nieuwe Leliestraat, street in the Jordaan in Amsterdam

Nieuwe Leliestraat to Lijnbaansgracht
left 3e Leliedwarsstraat to Bloemgracht
backwards Nieuwe Leliestraat to Prinsengracht