fruit and vegetavbles at the Lindengracht, street in the jordaan in amsterdam

lindengracht to Lijnbaansgracht
left Tweede lindendwarsstraat to Westerstraat
backwards lindengracht to Brouwersgracht