Prinsengracht, Ring of Canals in Amsterdam

Prinsengracht to Leidsestraat
right Leidsegracht to Lijnbaansgracht
backwards Prinsengracht crossing Raamstraat