Eerste Looiersdwarsstraat, street in the Jordaan in Amsterdam

Eerste Looiersdwarsstraat and Looiersgracht
right Looiersgracht to Lijnbaansgracht
backwards Eerste Looiersstraat to Elandsgracht