Tweede Lindendwarsstraat, street in the Jordaan in amsterdam, The Netherlands

Tweede lindendwarsstraat to Tweede Boomdwarsstraat
left lindenstraat to Noordermarkt
backwards lindengracht