Karthuizersstraat, street in the Jordaan in Amsterdam

Karthuizersstraat to Gieterstraat
backwards the Tweede Boomdwarsstraat