Bike taxi at Egelantiersstraat in Amsterdam

Egelantiersstraat to Lijnbaansgracht
left Prinsengracht to Egelantiersgracht