Boomstraat, street in the Jordaan in amsterdam

Boomstraat to Tweede Boomdwarsstraat
left Eerste lindendwarsstraat to Westerstraat
backwards Boomstraat to Noordermarkt