Willemsstraat bij Constanciahofje

Brug over de Lijnbaansgracht richting Marnixstraat
links Palmdwarsstraat richting Lindengracht
achterwaarts Willemsstraat richting Brouwersgracht


Gouden Koets van de Oranje Vriendenkring, Willemstraat 10

De Jordaan was Oranjegezind. De Willemsstraat werd naar koning Willem I genoemd. Koning Willem III en Koningin Wilhelmina reden altijd bij hun bezoeken aan Amsterdam met hun rijtuig door de Willemsstraat. De inwoners van Amsterdam schonken Koningin Wilhelmina, ter gelegenheid van haar inhuldiging op 6 september 1898, de Gouden koets. Het besluit werd bij de Oranje Vriendenkring, Willemsstraat 10, genomen.