english Met een muisklik wandelen in Amsterdam ©jordaanweb
willemsstraat in de Jordaan

Willemsstraat richting Lijnbaansgracht
links Eerste Goudsbloemdwarsstraat richting Lindengracht
achterwaarts Willemsstraat richting Brouwersgracht