Westerstraat in de Jordaan

Westerstraat richting Marnixstraat
links Tweede Anjeliersdwarsstraat richting Egelantiersgracht
rechts Tichelstraat richting Lijnbaansgracht
achterwaarts Westerstraat richting Prinsengracht


Westerstraat was een gracht en heette Anjeliersgracht

De Anjeliersgracht rond 1775 in Amsterdam

De Anjeliersgracht rond 1775, gezien naar het noorden (even zijde).