Tuinstraat in de Jordaan te Amsterdam

Tuinstraat richting Lijnbaansgracht
links Tweede Egelantiersdwarsstraat
achterwaarts Tuinstraat richting Prinsengracht


Sociale woningbouw geen overbodige Luxe

De panden aan De Tuinstraat 137 t/m 143 en 166 t/m 172 zijn begin 1900 uit de grond gestampt door Woningmaatschappij Oud Amsterdam. De panden vielen onder sociale woningbouw en moesten de noeste arbeiders in de Jordaan een beter woonperspectief bieden.

Sociale woningbouw was geen overbodige luxe. In die tijd leefden nog veel Jordaanbewoners in zogenaamde alkoofwoningen.

Woningspeculatie is iets van alle tijden geweest. Ook in de Jordaan stijgen de prijzen schrikbarend. De gemeentebelasting slaat de voormalige sociale woningbouwprojecten in de Tuinstraat per etage aan voor 250 duizend euro en meer. Of deze woningen een dergelijk bedrag waard zijn ...?

Woningmaatschappij Oud Amsterdam

De Sociale woningbouw in de Jordaan is eind 19e eeuw in gang gezet door de in 1898 opgerichte Woningmaatschappij Oud Amsterdam. Grote initiatiefnemer voor deze maatschappij was directrice Johanna ter Meulen. Ter nagedachtenis aan haar vindt men een gedenkplaat ingemetseld in de Tuinstraat op nummer 170, een van de panden die toen door haar beheerd werden. Op 26 oktober 1950 wordt tot opheffing van de Maatschappij besloten en nam de gemeente Amsterdam de woningen over. Nu zijn veel van deze panden, indien ze niet in particulier bezit zijn overgegaan, in bezit van de Woningcorporatie Ymere.

muurschildering van Parra bij het schoolplein van de Theo Thijssenschool aan de Tuinstraat in de Jordaan te Amsterdam