Lindengracht in de Jordaan

Lindengracht richting Lijnbaansgracht
links Tweede Lindendwarsstraat richting Westerstraat
achterwaarts Lindengracht richting Brouwersgracht