Lijnbaansgracht bij Raamplein in Amsterdam

Lijnbaansgracht richting Leidsegracht
links Raamstraat richting Prinsengracht
achterwaarts Lijnbaansgracht richting Rozengracht