Prinsengracht bij de Rozengracht in de Jordaan te Amsterdam

Prinsengracht richting Elandsgracht
links Rozengracht kruising Prinsengracht
achterwaarts Prinsengracht richting Bloemgracht