Prinsengracht bij de Raamstraat te Amsterdam

Prinsengracht richting Leidsegracht
rechts Raamstraat richting Lijnbaansgracht
achterwaarts Prinsengracht richting Passeerdersgracht