Marnixstraat in Amsterdam

Marnixstraat richting kruising Rozengracht
rechts Bloemgracht richting Nassaukade
achterwaarts Marnixstraat bij Nieuwe Tuinstraat

Verdriethuisjes, Hamers- en Bouwershofje Marnixstraat 281

Het hofje kwam rond 1877 aan de rand van de Jordaan bij de Raambarriere te liggen. Het Hamershofje was voordien gelegen aan de Herengracht 373-387. Door de ophoging van de stadswal kwam het hofje in de verdrukking. Ze werden toen wel de 'Verdriethuisjes' genoemd. De Bouwershuisjes in de Wijde Steeg moesten ook ontruimd worden. Zo ontstond het nieuwe hofje. Er waren 24 eenkamerwoningen met ramen aan de straatkant, voor 24 weduwen of ongetrouwde vrouwen boven 50 jaar. In het begin sliepen er ook wel twee vrouwen in zo'n huisje. Het geld van de fondsen is op en het exploitatietekort komt nu ten laste van Stichting Roomsch Catholijk Oude Armen Kantoor, een Amsterdams charitatief vermogensfonds, gevestigd in hofje Liefde is het Fondament aan de Keizersgracht te Amsterdam.