Lijnbaansgracht bij de Passeerdersgracht in de Jordaan te Amsterdam

Lijnbaansgracht richting Raamstraat
links Passeerdersgracht richting Prinsengracht
achterwaarts Lijnbaansgracht richting Rozengracht