Lijnbaansgracht bij de Looiersgracht in de Jordaan te Amsterdam

Lijnbaansgracht richting Passeerdersstraat
links Looiersgracht richting Prinsengracht
achterwaarts Lijnbaansgracht richting Rozengracht