Lijnbaansgracht in de Jordaan bij de Lijnbaansstraat

Lijnbaansgracht richting Looiersgracht
rechts Lijnbaansgracht richting Kinkerstraat
achterwaarts Lijnbaansgracht richting Rozengracht