karthuizersstraat in de Jordaan in Amsterdam

Karthuizersstraat richting Gieterstraat
achterwaarts de Tweede Boomdwarsstraat