english Met een muisklik wandelen in Amsterdam ©jordaanweb
karthuizersstraat in de Jordaan in Amsterdam

Karthuizersstraat richting Gieterstraat
achterwaarts de Tweede Boomdwarsstraat