Jordaan Papers, de krant voor wakker Amsterdam
Uitagenda -
Van Gogh Meuseum

Korenveld onder onweerslucht. Vincent van Gogh (1853 - 1890), Auvers-sur-Oise, juli 1890

Van Gogh aan de Seine

Dit najaar sluit het Van Gogh Museum zijn 50-jarig jubileum af met Van Gogh aan de Seine. Een tentoonstelling die vanaf 13 oktober tot 15 januari laat zien dat het gebied langs de Seine rondom Asnières, ten noordwesten van Parijs, een cruciale plek was voor de artistieke ontwikkeling van Vincent van Gogh en zijn tijdgenoten Paul Signac, Georges Seurat en Charles Angrand. 

Expats krijgen 700 huursubsidie per maand

De zogenaamde 30 procent regeling van de belastingdienst voor de meestal goedverdienende expats zorgt er voor dat deze buitenlandse werknemers fluitend de hoge huren kunnen betalen. Zij zijn door deze regeling vrijgesteld van belastingbetalen over de eerste 30 procent van hun inkomen. Dit komt gemiddeld neer op 700 euro per maand. Terwijl er woningnood heerst en vele Nederlandse gezinnen rond de armoedegrens leven en met een kleine huursubsidie nauwelijks rond kunnen komen zorgt deze regeling er voor dat verhuurders in de vrije sector aan buitenlandse wernemers exorbitant hoge huren kunnen vragen die de meeste Nederlanders niet kunnen opbrengen. Als een expat gebruik maakt van de 30%-regeling, kan deze daarnaast ook de verhuiskosten en de kosten voor tijdelijke opslag en het overbrengen van de boedel, naast de kosten voor een kennismakingsbezoek en eventuele schoolgelden van de belasting aftrekken. De 30%-regeling geldt ook voor de premies werknemersverzekeringen. Als de werknemer in Nederland verzekerd is hoeft deze over de gerichte vrijstelling volgens de 30%-regeling geen premies te berekenen. Er geldt een deskundigheidseis die vreemd genoeg alleen getoetst wordt op grond van het inkomen. Als iemand goed verdient zal hij ook wel deskundig zijn vindt de belastingdienst en krijgt deze de 700 euro subsidie. Goh, waarom geldt dit niet voor ons allemaal: een flinke huursubsidie op voorwaarde dat je een bovengemiddeld inkomen scoort!

Groei Schiphol treft Amsterdam. Bewoners Aanspreekpunt Schiphol 020 601 5555

dodenvlucht

Vliegen schaadt gezondheid!


Mama Baranka

Mama Baranka in het Vondelpark

replica Mama Baranka in Amsterdam Museum

Het Amsterdam Museum heeft een kleine replica van het bronzen beeld Mama Baranka (Moeder Rots) van Nelson Carrilho verworven. Het origineel van het trotse beeld van een Afro-Nederlandse vrouw staat in het Vondelpark. Het kunstwerk werd geplaatst ter nagedachtenis aan een 15-jarige antilliaanse jongen die in 1983 uit racistische motieven werd vermoord.

Europa is ziek en moet zich opnieuw uitvinden

De eurocrisis en de klimaatcrisis hebben de heersende waarden van de Europese Unie getoond. Het draait om de grote ondernemingen en de financiële markten. De kosten van de neo-liberale markt worden afgewenteld op de bevolking. Het vertrouwen van de Europese burgers is opgeofferd, zegt Geert Mak. 'Eén van de grootste problemen is dat de mens steeds meer wordt weggegomd. Als een dikke laag teer kruipt een management­cultuur over ons continent die alleen rekening houdt met cijfers .' De uit Amerika overgewaaide neoliberale wind heeft Europa in haar klauwen en maakt haar inwoners ziek. De huizenmarkt wordt beheerst door internationale investeerders als Blackstone die met Airbnb de huizenprijzen en huren ongekend opdrijven en slechts betaalbaar maken voor witwassers die winkelruimtes degraderen tot toeristenwinkels waar niemand op zit te wachten. De bankwereld en haar financiële markten verwoesten economieën. De toeristenindustrie verwoest natuurgebieden en steden. Het boerenbedrijf is verworden tot een gigantische vlees- en melkfabriek die de kleine boeren wereldwijd opslokt om te kunnen voldoen aan de louter winst- en productiegedreven aandeelhouders, banken en supermarkten. Het digitaal kolonialisme van de 'dataminers' Google, Meta en X maken aan smartphones verslaafde generaties hersendood. En laten we vooral de oppermachtige farmaceutische industrie niet vergeten die de bevolking angst aanjaagt dat als hun pilletjes met bijwerkingen niet geslikt worden een vroegtijdig einde van hun leven dreigt, waar overigens de wapenindustrie wel een handje bij wil helpen.

smart drugs ...

facebook verslaving


Vakmanschap in de Jordaan De metro NZ-lijn in Amsterdam