Haarlemmerdijk in de Haarlemmerbuurt in Amsterdam

Westerpark richting Westergasfabriek
links Marnixstraat richting Rozengracht
achterwaarts Haarlemmerdijk richting Haarlemmerstraat


Haarlemmerpoort of Willemspoort op het Haarlemmerplein

De Willemspoort staat officieel op naam van architect Cornelis Alewijn (1788-1839), maar is hoogstwaarschijnlijk de facto van de hand van Bastiaan de Greef, zijn assistent-architect en zoon van de in 1834 overleden stadsarchitect, Jan de Greef.
De poort werd geopend op 27 november 1840 (een dag vóór de inhuldiging van koning Willem II, vandaar de officiële naam) waarvan nog een inscriptie aan de binnenzijde getuigt. In die tijd hadden de stadspoorten hun oorspronkelijk verdedigende functie verloren en dienden nu overwegend als ‘barrière’ om heffing van stedelijke belastingen mogelijk te maken. Zo ook de Willemspoort, waarvan het interieur diende ter huisvesting van de met de accijnzeninning belaste commiezen en enkele wachthoudende militairen.