Voetbrug het 'kippenbruggetje', Brug 130 (1921)

Deze voetbrug is handig als je snel wandelend of fietsend van de Tuinstraat over de Lijnbaansgracht naar de Westerstraat of de Nieuwe Tuinstraat wilt gaan. De brug wordt in de volksmond wel het 'kippenbruggetje' genoemd. Het heeft een vroeg-20ste eeuws karakter met stalen en geklonken liggers. De zijkanten zijn met platen dichtgemaakt.
Let op de getordeerde balustrade en het houten wegdek.

Bron: BMA