Boomstraat in de Jordaan te Amsterdam

Boomstraat richting Tweede Boomdwarsstraat
links Noorderkerkstraat richting Lindengracht