Bloemstraat in de Jordaan te Amsterdam

Bloemstraat richting Lijnbaansgracht
links Prinsengracht kruising Bloemstraat