Anjeliersstraat bij de Tweede Tuindwarsstraat in de Jordaan

Anjeliersstraat richting Lijnbaansgracht
links Tweede Tuindwarsstraat richting Egelantiersgracht
achterwaarts Anjeliersstraat richting Prinsengracht.