Regulierenklooster in Amsterdam

Het Regulierenklooster werd gesticht in 1395. Regulieren leefden volgens de regel van Augustinus. De stichting der Regulieren leed onder de populariteit van het Kathuizerklooster en de financiering bleef daardoor problematisch. In 1405 keerde het tij toen de belangrijkste weldoener van de Kartuizers in het kader van de Hoekse en Kabeljauwse Twisten geliquideerd werd en de Regulieren meer in beeld kwamen.

In 1532 werd het klooster door een brand in de as gelegd. Na de brand werd het kloosterterrein herschapen in een lusthof en boomgaard. In dit Reguliershof maakte in 1638 Johannes Snippendaal, de eerste Hortus Medicus, een kruidentuin met medicinale planten. In 1682 werd een hortus gesticht op de plaats waar de hortus heden ten dage nog steeds gevestigd is.

Bij het graven van de Keizersgracht in 1699 en het bouwen van brug nr.37 kwam men het klooster weer tegen. De gevonden fundamenten van de kapel van het klooster geven aan waar die gestaan heeft. De kapel stond precies in het tracé van de Keizersgracht.