Keizersgracht 716 (1671)

Dit huis staat op een fraai punt in de stad, op de kruising van de Keizersgracht en de Reguliersgracht. Het hoekhuis stond ooit bekend als het huis "waar de krol (dat wil zeggen krul) in de gevel staat". De inmiddels verdwenen gevelsteen van een krul was een verwijzing naar het beroep van de bouwheer, een houtkoper.

Het huis heeft één van de eerste, misschien zelfs oudste klokgevel van Amsterdam. De gevel doet nog sterk aan een halsgevel denken. Het is een eenvoudige maar fraaie klokgevel met gebogen topfronton, zoals gangbaar in de 17de eeuw. De hoge houten onderpui geeft aan dat het een winkel/woonhuis is geweest, zoals vaak het geval was op hoeken. De huidige onderpui dateert overigens uit de late 18de eeuw. Aan de zijgevel bevindt zich een gecombineerd stoep-pothuis met houten trapje.

In 1950 werd het pand grondig gerestaureerd. Het Bureau Monumentenzorg heeft in ruime mate in de kosten bijgedragen. Bij de restauratie is nagestreefd de oorspronkelijke bestemming van winkel- en woonhuis te behouden. In het interieur werd het hoge voorhuis hersteld.

We weten overigens het bouwjaar van dit huis, omdat het huis in het Grachtenboek staat afgebeeld met een jaartallint. Uit het Grachtenboek blijkt ook dat er oorspronkelijk precies zo'n gevel naast stond, met hetzelfde bouwjaar (Keizersgracht 718). Beide klokgevels hadden voor de tijd typerende afdekbanden. Thans zijn het sobere banden zonder enige versiering.

Bron: bureau Monumenten & Archeologie, Amsterdam