Deutzenhofje (1695) in Amsterdam

Het hofje werd in 1692 gesticht uit de nalatenschap van Agneta Deutz en gebouwd in 1694/95. Het voorname hofje was bestemd voor oude dienstboden en arme familieleden. Het Nederlands Hervormde Deutzenhofje aan de Prinsengracht 855-899 is een parel van de 17de eeuw, het grootste en aanzienlijkste uit deze eeuw. Aan de Prinsengracht zien we drie dubbele huizen, waarvan de middelste het rijk geornamenteerde poortgebouw is. De twee buitenste dubbele huizen zijn huurhuizen en vormen eigenlijk geen onderdeel van het hofje (maar de opbrengst komt er wel aan ten goede).

Deutzenhofje

Het hofje bestond uit 19 woninkjes. Op het ruime binnenterrein. dat in de zomer een kleurrijke bloemenhof is, staat een fraaie waterpomp. Tegenover het poortgebouw staat een open portaal met enkele Dorische zuilen, met daarboven een uurwerk omgeven door gebeeldhouwd bloem- en lofwerk en geflankeerd door twee panelen met sculpturale motieven. In 1964 werd het hofje uitgebreid met 4 pandjes in de Kerkstraat zodat het aantal woninkjes op 31 kwam. Ook werd toen een lelijk hoog pand verworven dat het uitzicht vanuit het hofje jarenlang had bedorven en dat na aankoop direct werd gesloopt. Er wonen nog steeds oudere dames.