Pakhuis De Zwijger

Pakhuis De Zwijger, Oostelijke Handelskade 21, werd in 1933/34 voor het inmiddels met het Vriesseveem gefuseerde Blauwhoedenveem gebouwd. Het ontwerp van het opmerkelijke, in stijl van het Nieuwe Bouwen opgetrokken gebouw werd geleverd door J. de Bie Leuveling Tjeenk en K. Bakker. Het koelpakhuis, waar snel bedervende waar voor langere tijd kon worden opgeslagen, gold als één van de modernste koelhuizen van zijn tijd. Het pand is uitgevoerd in gewapend beton maar om technische problemen, zoals die bij het pakhuis Afrika, te voorkomen werden de betonnen gevelwanden bekleed met halfsteens muren. Het werd vermetseld in blokverband om het gebouw minder zwaar te laten lijken. De draagconstructie bestaat uit een betonskelet met zich verjongende achtzijdige kolommen en paddenstoelvloeren. In de oostgevel zijn 9 zandstenen platen aangebracht met daarin in blauw mozaïek de namen van steden waar de maatschappij kantoren had.