Pakhuis Wilhelmina

In opdracht van het Vriesseveem verrees aan de Oostelijke Handelskade 29 in 1892 het pakhuis Wilhelmina. Het 100 meter lange pakhuis telde drie bouwlagen boven een souterrain en werd afgesloten door een schilddak. Het was optisch in drieën gedeeld doordat twee van de 20 traveeën hoger waren opgetrokken en voorzien van een topgevel. In 1967 werd het gebouw gemoderniseerd waarbij een goederenlift werd ingebouwd en in het westelijke gedeelte kantoren werden ondergebracht. Deze veranderingen hebben het uiterlijk van het veem geen goed gedaan, ook voor het overige is de architectuur door wijzigingen aan de gevel incidenteel aangetast. Het pakhuis was voor de renovatie als opslag- en atelierruimte in gebruik.