brown cafe de Reiger (the Heron) at the corner of Nieuwe Leliestraat and 1e Leliedwarsstraat, streets in the Jordaan in Amsterdam

Nieuwe Leliestraat to Lijnbaansgracht
left Eerste Leliedwarsstraat to Bloemgracht
backwards Nieuwe Leliestraat to Prinsengracht