Lauriergracht bij de Prinsengracht

Lauriergracht richting Lijnbaansgracht
links Prinsengracht richting Elandsgracht