bloemstraat bij de Akoleienstraat in de Jordaan te Amsterdam

Bloemstraat kruising Lijnbaansgracht
links Akoleienstraat kruising Rozengracht
achterwaarts Bloemstraat richting Prinsengracht