Gieterstraat in de Jordaan te Amsterdam

Gieterstraat richting Lijnbaansgracht
links Tichelstraat richting Westerstraat
achterwaarts Karthuizersstraat