Venetiaehofje (1650)

Het protestantse Venetiaehofje aan de Elandsstraat 104-142 is gesticht in 1650 door een Amsterdamse koopman, Jacob Stoffels. Toen de stichter in 1671 overleed, gaf hij een belangrijke som aan het hofje. Het is een voorbeeld van een hofje dat niet genoemd is naar de stichter: Stoffels was rijk geworden door handel op Venetië en vernoemde zijn hofje naar deze stad. Bij de stichting had het hofje 13 woningen voor “arme weduwen en bejaarde vrijsters” van protestantse gezindte. Het hofje nam na 1685 Franse Hugenoten op. Regent Gerardt van Maarloop breidde het hofje in 1709 met 17 woningen uit. Sindsdien werd het hofje ook het Maarloopshofje genoemd. In 1904 kreeg het hofje een uit twee verdiepingen bestaand achtergebouw.

Venetiaehofje

Venetiaehofje

Venetiaehofje in Amsterdam

Landelijk Hofjesberaad behartigt mede de belangen van Venetiaehofje