Boomstraat in de Jordaan

Boomstraat richting Tweede Boomdwarsstraat
links Eerste Lindendwarsstraat richting Westerstraat
achterwaarts Boomstraat richting Noordermarkt